051-Hindsgavl071117 Jonas2

051-Hindsgavl071117 Jonas2

Duo FRØLUND BARFOED på klarinet og klaver spiller på Hindsgavl Festival 2018. Duoen består af Jonas Frølund på klarinet og Francesco Barfoed på klaver. Foto Mathias Løvgreen

Skriv et svar